דבר העורך

הזמנה להשתתף בסמינרים רעיוניים בנושאים כלכליים-חברתיים
קול-קורא לקבוצות ו"חברותות" לקחת חלק בסמינרים רעיוניים

המרכז הרעיוני לחינוך ולמחקר של קרן ברל כצנלסון מזמין קבוצות ו"חברותות" מקרב הקהל הרחב להשתתף בסמינרים רעיוניים בנושאים כלכליים וחברתיים. המרכז הרעיוני מציע סמינרים חד-יומיים ודו-יומיים בנושאים הבאים:

החברה הישראלית – תמונת מצב
הכלכלה הישראלית והסוציאל-דמוקרטיה
תקציב המדינה וחוק ההסדרים
גזענות בחברה הישראלית

הסמינרים מיועדים לקבוצות ו"חברותות" מכל קצוות החברה הישראלית (ובכל טווח-הגילאים) המעוניינים ללמוד, לדון ולהתווכח על מצבה של החברה הישראלית ועל האלטרנטיבות העומדות לפתחה. הסמינרים בנויים מהרצאות, פעולות ודיונים עם מרצים, פעילים חברתיים ומחנכים ומיועדים להעמיק את הדיון על דרכה של תנועת העבודה והחברה הישראלית בכללותה בכדי לבנות ולעצב דרך פוליטית-חברתית שתיענה לאתגרי המאה העשרים ואחת.

מה עליכם לעשות?

קבוצות המעוניינות להיות חלק באחד הסמינרים נדרשים לייצור קשר עם המרכז הרעיוני שבקרן ברל כצנלסון באמצעות פנייה למייל veredby@berl-k.org.il או בטלפון: 09-7450101, שלוחה: 109/110.  

בימים הקרובים ניתן יהיה למצוא באתר הקרן www.berl.co.il  מידע על הסמינרים והתכנים שבהם הסמינרים עוסקים. 


המטרה היא לבנות ולעצב דרך פוליטית-חברתית שתיענה לאתגרי המאה העשרים ואחת

share on Facebook