קרן ברל כצנלסון

קרן ברל כצנלסון נוסדה ב-1944, זמן קצר לאחר פטירתו של ברל כצנלסון, מראשי תנועת עבודה, כמוסד כספי, עליו הוטל התפקיד להקים בית-מדרש ע"ש ברל כצנלסון, ולהגשים את חלומו להקים בית מדרש תנועתי-חינוכי מרכזי. ברל שנפטר באותה שנה, לא זכה להגשים את תכניתו זו בימי חייו.

באוגוסט 1946 נשלח ע"י מרכז מפא"י חוזר שיועד לפעילי המפלגה ברחבי הארץ ולאורחים מוזמנים: "במלאת שנתיים לפטירתו של ב. כצנלסון ז"ל, ביום ד', כ"ד אב תש"ו, תונח אבן הפינה ל"בית המדרש על שם ברל". הרעיון להקים היכל לתורה ולחינוך ברוח תנועת העבודה העברית וערכיה, טופח ע"י ב. כצנלסון בשנות חייו האחרונות ברוב שקידה וחיבה. הוא חזה את המפעל הזה כגולת הכותרת של יומרתנו החינוכית והתרבותית. בהניחנו עתה יסוד לבית המדרש אנו מקיימים לא רק את צואתו של המורה הדגול, אלא בזה יסופק צורך חיוני רב המורגש בתנועתנו, המצופה ליצירת מרכז קבוע של השפעה חינוכית ולימודית, אשר יעצב את דמותו של הדור הצעיר ושל נושאי שליחות תנועתנו".

ליסוד הקרן תרמו מוסדות ההסתדרות הכללית, ה"פארבאנד" (ארגון ציוני יהודי בארצות הברית), "פיאניר פרויען" (הארגון העולמי של אימהות עובדות) וארגונים נוספים. רבים מחברי מפא"י וההסתדרות הכללית תרמו לקרן לפי יכולתם ופעולה נרחבת הביאה לתרומות ניכרות מארצות הברית.

ב-1946 התקיים טקס הנחת אבן הפינה לבית המדרש, אולם מאורעות התקופה דחו את תחילת פעולתו לסוף 1948. הקרן תמכה בהקמת סמינרים למדריכי תנועות הנוער בארץ (התנועה המאוחדת, הנוער העובד, הצופים והמשמרת הצעירה של מפא"י), סמינרים של איחוד הקבוצות והקיבוצים, סמינרים של המושבים, קורסים לעולים, מחנות קיץ וסמינרים לנוער מחו"ל (פעילי "הבונים", צעירי "פועלי ציון", סטודנטים, תלמידי הקורס לרבנים רפורמיים). ב-1954 עבר למתחם בית ברל המדרשה למורים של איחוד הקבוצות והקיבוצים.

מאמצים רבים הושקעו בהקמת המכון להשכלה ולמחקר. הכוונה הייתה לשלב הרצאות עם עבודה עצמית עיונית ומחקרית של התלמידים על מנת להקנות להם השכלה ברמה אוניברסיטאית ודבקות בערכי תנועת העבודה הציונית. רבים מבין כ-600 הבוגרים שלמדו במכון בתקופת קיומו (1955 – 1966) הפכו לפעילי ציבור ידועים, אולם מכשולים רבים לא אפשרו להקנות למכון מעמד של מוסד אקדמי מוכר. במקומו קם ב-1968 המכון להשכלה ולחינוך תנועתי שארגן עד תחילת שנות ה-90 סמינרים לפעילי מפלגת העבודה, בעיקר בסופי שבוע. ניסיונות לאקדמיזציה של בית ברל גברו עם יסודה של מכללת בית ברל ב-1971. כעבור עשר שנים המכללה הוכרה כמוסד להשכלה גבוהה ולפיכך הופרדה מהקרן.

ב-1964 ביוזמתו של משה שרת, הוקמה יחידה נוספת של הקרן - מחלקת המחקר - שעיבדה מחקרים קיימים לצרכים המגוונים של המפלגה וגם תרמה מחקרים עצמאיים בנושאים רעיוניים ופוליטיים. היא מוקמה ב"מעונו" (כינוי לדירתו המועתקת של ברל כצנלסון ששוכנת בתוך מתחם הקרן). מ-1970 פעלה המחלקה בשיתוף פעולה מלא עם צוותי החשיבה של המפלגה עד לסגירתה ב-1993.

במסגרת קרן ברל כצנלסון פותחה פעילות רעיונית ענפה, שכללה חוגים רעיוניים, במות עיוניות, "שיח בית ברל". בשנות ה-60 הוקמו בימות רעיוניות בדפוס "אבניים", "פתח" ו"רמזור", ויותר מאוחר, בשנות ה-70 וה-80 "מגוון", "רמזור" וביטאונים אחרים.

ב-1963, בעקבות הצעתו של מזכ"ל המפלגה, ראובן ברקת, החליטה מזכירות מפא"י להקים ארכיון לתולדות המפלגה. הארכיון נוסד במסגרת קרן ברל כצנלסון שליוותה פרויקט זה מתחילתו. כעבור שנתיים נחנך בניין הארכיון, ואליו הועברו תיקים ממרתף מרכז המפלגה. ב-1997 זכה הארכיון ועבר למשכן של קבע במבנה הספרייה המרכזית החדשה של מכללת בית ברל. בבניין החדש הוקצה, בתמיכת הקרן, שטח נאות למיקומו של הארכיון. הוא תוכנן בהתאם לתקנות מחמירות של בקרת אקלים ואמצעי בטיחות, ובציוד מתאים במטרה לשמר את אוצרות הארכיון בדרך הטובה ביותר.

במהלך עשרות שנות עשייה, נוספו שורה של מוסדות חינוך, תרבות וספורט, המשרתים את האוכלוסייה הקרובה לקמפוס של בית ברל. אחרי תקופה ממושכת של קשיים כלכליים וארגוניים, חזרה הקרן לבנייה ותנופת פיתוח באמצע שנות ה-90. במרכז הפעילות הועמדו תחומי החינוך וההדרכה בקרב מגזרים שונים. כתוצאה ממאמצים שהשקיעה הקרן, יחד עם גורמים נוספים, התפתח קמפוס מכללה משגשג, שבו יהודים וערבים לומדים יחד, המכון האקדמי להכשרת מורים ערביים הגדול בארץ, "המדרשה" לאמנות בקלמניה, (במתחם שהוקם ב-1926 כחווה חקלאית פרטית ונתרם לקרן ב-1952 ע"י משפחת גרידינגר.), המכון הבינלאומי למנהיגות של ההסתדרות ו"מעונו" הכולל את חדר העבודה המשוחזר ואת ספרייתו של ברל כצנלסון.

הקרן היא בעלת נכסי בית ברל בקמפוס המשתרע על פני שטח של כ-300 דונם, שבתוכו נמצאים כ-70,000 מ"ר בנויים, ומקרקעין נרחבים סביבו, בשטח כולל של כ-1,100 דונם. משאביה מהווים בסיס רחב ואיתן לפיתוח תורות למידה, חינוך, הדרכה, תרבות וספורט.

share on Facebook